Når film formidler forskning.

Afspil filmen

KOMMUNERNES LANDSFORENING, OPEN DATA DK OG ITK

Åbne data er et emne som mange ikke kender til, men det skal der laves om på! Kommunernes Landsforening har sammen med opendata.dk og ITK søsat projektet Små Åbne Data Successer, der netop skal sætte fokus på værdien og brugen af åbne data i Danmark. Det gælder både for kommuner, men også for private virksomheder, som til dagligt har gavn af åbne data.

Åbne data for alle der er åbne

I tæt samarbejde med projektgruppen lavede vi et koncept, hvor vi producerede i alt seks film, der skulle skabe indsigt i projektet Små Åbne Data Successer. Det vigtige i produktionen var, at vi både fangede de mest interesserede seere og de mere travle modtagere. Derfor producerede vi to længere formidlingsfilm og fire casevideoer. De længere film giver beskueren indsigt i, hvordan åbne data bruges i kommunerne og i private virksomheder. De fire casevideoer sætter hver især fokus på en konkret case, hvor åbne data har spillet en helt central rolle. På den måde fik vi udviklet videomateriale, der imødekom begge målgrupper.

Den antropologiske vinkel – fra rapport til video

Hvordan formidler man noget så uinspirerende som data? Som antropologer er vi trænet i at sætte os ind i problemstillinger, emner og sociale sammenhænge hurtigt og indgående. Derfor var dette en spændende og udfordrende opgave for os. Efter indgående samtaler med projektgruppen bag Små Åbne Data Successer og læsning af en række rapporter fik vi hurtigt vendt vores blik fra tal og rubrikker til den værdi, åbne data skaber ude i landet. Det var tydeligt for os, at åbne data kan være grundlaget for udvikling af nogle helt unikke tjenester, der kan hjælpe os mennesker i vores hverdag. Dette fund blev afsættet for en række interviews, vi udførte med åbne-data-eksperter rundt om i landet. Både indenfor det private og indenfor kommunerne fandt vi ud af, at de har en enorm viden om åbne data. Derfor blev udfordringen at begrænse vores film til det mest essentielle og til de vigtigste pointer. Det afgørende for os var at forstå ‘felten’ for dermed at kunne formidle den komplekse viden til et bredere publikum.

  • Forskning

  • Formidling

  • Interesse

Agnete, ITK Lab

“Raketfilm er rigtig gode til at sætte sig ind i stoffet, det værdimæssige budskab, modtagere og formålet. Der er gode og anderledes vinkler, også er der god fleksibilitet og hurtig respons”

Afspil filmen

Fra åbne data til tryghed

Som navnet indikerer, samler DinGEO geografiske åbne data til dig. DinGEO bruger altså i vidt omfang offentligt tilgængeligt data til at skabe deres online platform. I denne case video har vi sat fokus på DinGEO’s direktør, Peter Risager, og på hans forretning, som er kørende på netop åbne data.

Denne case belyser, hvordan private aktører kan bruge en bred vifte af åbne data kilder til at skabe et produkt til en forbruger.

Bliv bekendt med det lokale

Som mennesker er vi altid nysgerrige på det ukendte, men det kan være svært at finde kaste sig ud i at udforske det ukendte, hvis ikke man får vist en vej. I Gudenå-kommunerne har de udviklet et virtuelt kort, hvor de har brugt åbne data til at gøre lokalområdet lettere tilgængeligt for deres borgere og turister. På den måde har de med oplevgudenaa.dk gjort det let for mennesker at udforske det ukendte ved Gudenåen.

Afspil filmen
Afspil filmen

At gøre hverdagen nemmere med åbne data

Daniel Juhl er ejer og direktør af Kodyl ApS, som har flere forskellige projekter igang, hvor åben data indgår. Eksempelvis bruger han kommunal parkeringsdata til at udvikle en ny parkeringsapp, som på en let og billig måde hjælper bilister med at finde parkeringsinformation, pladser og priser.

Vil du gerne høre mere om, hvordan du skal gribe video an i forhold formidling af kompleks viden, så kontakt os.